Unåddkonferansen 2023

CREDOKIRKEN I BERGEN
27.–28. OKTOBER 2023

Unåddkonferansen.no

Bønneportal

Formål:
Unåddkonferansen skal styrke norske menigheters og organisasjoners innsats for å nå unådde folkegrupper med evangeliet.

For å få til dette vil vi:

Samle menigheter og organisasjoner som allerede har et fokus på unådde folkegrupper så vi kan lære av hverandre, inspirere hverandre og samarbeide der dette er naturlig.
Utfordre flere menigheter og organisasjoner til å engasjere seg.
Skape bevissthet rundt unådde folkegrupper og hva som kjennetegner dem.
La den norske misjonsarven få inspirere oss til fornyet innsats.

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone