Etiopia
Torbjørn Honnemyr var i 2023 på kortidsopphold som misjonær i Etiopia: "Det er stort å se hvordan Guds menighet vokser i Sør-Omo, og sterkt å møte mange trofaste tjenere."

Norsk Luthersk Misjonssamband startet arbeidet i Sør-Omo Etiopia for 30-40 år siden. «Gå i hast til Geleb» var et slagord. 

Torbjørn Honnemyr fra Varhaug har igjen fått reise til Etiopia som misjonær, på et korttidsopphold på tre måneder. April til og med juni 2023. 

Etiopia

Les mer om reisen til Torbjørn på følgende blogg:

Det bærer frukt i Woito

Å lide for Kristus er en ære

 

"Jeg tror at det er tid for å understreke at det er ikke bare vi fra Norge som er misjonærer i Etiopia. Mekane Yesus-kirken har startet noe som heter «Mission Sending Congregations National Forum», altså et nasjonalt forum for menigheter som sender misjonærer.

I tillegg til at kirken sender misjonærer til andre land, sender de altså misjonærer internt i Etiopia. Dette er supert, også for arbeidet i Sør-Omo.

Før snakket vi om de lokale evangelistene som «nasjonale medarbeidere», men jeg tenker det er bedre å se på de lokale som «arbeiderne», og oss utlendinger som «internasjonale medarbeidere»."

Etiopia 2021 from Misjonssambandet on Vimeo.

Hentet fra nlm.no: Det snakkes 85 forskjellige språk bare i Etiopia, det eneste landet i Afrika som aldri har vært koloni. Misjonssambandet begynte sitt arbeid i områder sør i landet. Som resultat av misjonsinnsatsen fra flere misjonsorganisasjoner, har det vokst fram en sterk nasjonal kirke, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY). Kirken ble grunnlagt 1959 og i dag teller den over 10 millioner medlemmer. Den regnes for å være den hurtigst voksende lutherske kirken i verden.

Etiopia (2019) from Misjonssambandet on Vimeo.

Misjonssambandet har hele tiden jobbet blant de minst nådde folkegruppene i regionen østlige Afrika, inkludert Etiopia, Tanzania og Kenya, og har i dag de fleste av sine ressurser knyttet til en av de minst nådde folkegruppene. Å hjelpe hele mennesket er en målsetning for arbeidet. Misjonssambandet er derfor også engasjert i en rekke prosjekter som landsbyutvikling, utdanning, vann, voksenopplæring og helse sammen med kirken og myndighetene.

Østlige Afrika 2023 from Misjonssambandet on Vimeo.

Powered by Cornerstone