Organisering

Organisering

Sentrum Menighet har eit styre og eit eldsteråd vald av årsmøtet. Årsmøtet består av medlemane i Sentrum Menighet.
Det er styret som står for den daglege drifta av menigheten, medan eldsterådet har den åndelege leiinga.
Ved behov etablerast det komitear/utval for ulike arrangement og tenester som diakoni, barnearbeid og faste arrangement.
Det meste arbeidet vert utført av frivillige, men løna arbeidarar vert vurdert.
Sentrum menighet er stifta av misjonsorganisasjonane NMS, NLM, IMF og Normisjon på Varhaug.

 

Powered by Cornerstone