Fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne
I år vil vi gå i fakkeltog for dem som er utestengt på ulike områder, på grunn av sin tro. Bli med og løft din fakkel for dem som lever i stor urett!
Fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristneTrosfrihet er en universell menneskerettighet
Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter begynner slik:
«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.
Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro (…)»

Stå opp for dem som blir nektet å praktisere sin tro!

Se fakkeltog.no

Fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne

Powered by Cornerstone