Misjon/Elfenbenskysten
Magnhild og Morten Sørlie reiser til Elfenbenskysten høsten 2024 gjennom NLM, og Sentrum Menighet er med som sendemenighet.

Misjonssambandet startet arbeid i Elfenbenskysten i 1984, og i 2005 ble arbeidet utvidet til også å omfatte områder i Mali. En satser målbevisst på to unådde folkegrupper; mahouene og malinkéene. Begge er stolte folk med en sterk muslimsk tradisjon.

Elfenbenskysten

Magnhild og Morten Sørlie reiser høsten 2024 til Elfenbenskysten som utsendinger. Etter ett år med fransk opplæring i Abidjan, skal de flytte til Ouaninou, der en skal være med og bidre i arbeidet der. 

 

Se nettside til Misjonssambandet - Vest-Afrika om arbeidet i Elfenbenskysten.

Elfenbenskysten

 

Vest-Afrika 24 from Misjonssambandet on Vimeo.

 

 

Powered by Cornerstone