Visjon og verdier

Visjon

Saman gjennom livet med Jesus i Sentrum.

Oppdrag

I Sentrum Menighet har vi del i eit heilagt ansvar om å be for kvarandre,
og å hjelpa alle truande til å bruka bøna, Guds ord og Herrens nattverd, og ta del i det kristne fellesskapet,
for at vi kan bli hjå Kristus gjennom heile livet, likesom vi ved dåpen vert sameinte med han.

Matt 28.19-20:
Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar:
Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk 

Sentrum menighet vil:

at fleire skal møte Jesus og leve livet saman med han.
være ein varm, trygg og inspirerande møteplass for alle generasjonar
at mennesker skal bevare trua gjennom alle livsfaser og skape Jesusbegeistring
at nådegavene skal utfolde seg
vise raushet, glede og omsorg
at menneske skal verta døypt, få opplæring i den kristne tru og bli konfirmert

Ideologi

Sentrum Menighet er forplikta på Bibelen og tufta på dei Evangelisk Lutherske vedkjennings-skrif

Satsing områder

Drive aktivt barne arbeid gjennom Awana
Samarbeide med ungdomslaget om ungdomsarbeidet
Faste målretta arrangement for alle aldersgrupper
Være synleg på Varhaug
Bønn og Bibel
Diakoni

Powered by Cornerstone