Velkommen til oss!!

Sentrum Menighet er ein lokal menighet som held til på Varhaug Misjonshus midt i Varhaug sentrum. Ordet sentrum kjem frå at menigheten ønsker å ha Gud og Jesus i sentrum i vårt fellesskap og våre liv. Vi har tru på at Jesus kan forvandle liv og at alle er verdifulle.

Meir om oss

Aktuelt
Magnhild og Morten Sørlie reiser til Elfenbenskysten høsten 2024 gjennom NLM, og Sentrum Menighet er med som sendemenighet.
Les mer
Kurset «Stå sterke i stormen» er en undervisningsserie som handler om hvordan vi kan være trygge og frimodige kristne, både som enkeltmennesker og som forsamling, i en hverdag der samfunnet rundt oss blir mer kritisk / spørrende til kristen tro og innflytelse.
Les mer
Vi i Sentrum Menighet ønsker å ha eit tilbod for folk gjennom heile livet, og vi ønsker at Sentrum Konfirmant skal vera ein god og lærerik stad å vera. Ei tid for å veksa i tru.
Les mer
Med fokus på nærmiljøet, eget land og resten av verden!
Les mer
Martha Nord-Varhaug var 2023/2024 i Estland som Ucrew gjennom NMS og NMSU sitt utvekslingsprogram.
Les mer

Oppdraget

Matt 28,19-20

Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk

 

Awana

Hjelper gutter og jenter til å kjenne, elske å tjene Jesus.

Les mer her

Powered by Cornerstone