Velkommen til oss!!

Sentrum Menighet er ein lokal menighet som held til på Varhaug Misjonshus midt i Varhaug sentrum. Ordet sentrum kjem frå at menigheten ønsker å ha Gud og Jesus i sentrum i vårt fellesskap og våre liv. Vi har tru på at Jesus kan forvandle liv og at alle er verdifulle.

Meir om oss

Aktuelt
Tirsdag 16. april kl. 19:30
Velkommen til infomøte om konfirmasjon 24-25. Ungdomsloftet Varhaug Misjonshus 16. april kl. 19:30
Les mer
Velkommen til konfirmasjonsgudsteneste for Sentrum Menighet - Varhaug Misjonshus lørdag 27. april kl. 12:00
Les mer
Vi i Sentrum Menighet ønsker å ha eit tilbod for folk gjennom heile livet, og vi ønsker at Sentrum Konfirmant skal vera ein god og lærerik stad å vera. Ei tid for å veksa i tru.
Les mer
Med fokus på nærmiljøet, eget land og resten av verden!
Les mer
Martha Nord-Varhaug fra Varhaug er i Estland som Ucrew gjennom NMS og NMSU sitt utvekslingsprogram.
Les mer

Oppdraget

Matt 28,19-20

Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk

 

Awana

Hjelper gutter og jenter til å kjenne, elske å tjene Jesus.

Les mer her

Powered by Cornerstone