Ledarskap

Sentrum Menighet har eit styre og eit eldsteråd vald av årsmøtet. I tillegg er det to deltidsansatte som arbeider med menighetsledelse.

Årsmøtet består av medlemane i Sentrum Menighet.
Det er styret i lag med de ansatte som står for den daglege drifta av menigheten, medan eldsterådet har den åndelege leiinga.
Ved behov etablerast det komitear/utval for ulike arrangement og tenester som diakoni, barnearbeid og faste arrangement.

 

Ledarskap

 

Ledarskap

 

 

Powered by Cornerstone