Misjon/Estland
Martha Nord-Varhaug var 2023/2024 i Estland som Ucrew gjennom NMS og NMSU sitt utvekslingsprogram.

Det norske misjonsselskap samarbeider med Den estiske evangelisk-lutherske kirke (EELK) om å plante levedyktige menigheter og skape nye møteplasser. I tillegg støtter en barne- og ungdomsarbeidet i kirken. NMS har både misjonærer og praktikanter i Estland.

Estland

Les mer om Martha og tjenesten i Saku, Mustamäe og Plussmeedia - Estland på følgende blogg:

Estlandblogg

Menighets- og kirkebygging i Saku

Saku er et tettsted utenfor Tallinn. I 2011 startet NMS og EELK et menighetsplanteprosjekt her. Resultatet ble Saku St. Thomas menighet, som i 2020 hadde cirka 130 medlemmer. Menigheten driver blant annet søndagsskole, babysang, fotballgruppe, gospelkor, ungdomsarbeid og konfirmant- og bibelgrupper. For lokalmiljøet arrangeres familiedager og ski- og markedsdager. Nå er vi med på å bygge et sakralt og moderne kirkebygg, det første med solcellepanel på taket i denne delen av Europa.

Menighets- og kirkebygging i Mustamäe

Bydelen Mustamäe i Tallinn er en relativt fattig bydel. I 2010 ble det etablert en menighet der som holdt til i kjellerlokalene i bydelshuset. Fra august 2019 har menighetens aktiviteter foregått i det som er i ferd med å bli et nytt, flott kirkebygg i bydelen. I tillegg til mange av de samme aktivitetene som i Saku, driver menigheten også gjenbruksbutikk og utgir eget menighetsblad.

Plussarbeid - arbeid av og for ungdom

Trosopplæring og alt arbeid blant barn og unge under 18 år var strengt forbudt i sovjettida. EELK ønsket derfor i sin tid hjelp fra NMS for å få i gang barne- og ungdomsarbeid igjen. I tillegg til arbeidet i menighetene støtter vi Plussmeedia. Dette er et kristent arbeid av og for ungdom der de unge selv lager magasin, radio sendinger, film og innhold til sosiale medier.

Om Estland

Republikken Estland er et land i det nordøstlige Europa. Det er det minste og det nordligste landet av de tre republikkene som utgjør Baltikum. Selv om det har vært  stor økonomisk vekst de siste 20 årene, lever fortsatt mange i fattigdom. Estland er et av verdens minst religiøse land der tre av fire ikke regner seg som religiøse. I 1940 ble Estland erobret av, og innlemmet i, Sovjetunionen. Under unionens sammenbrudd i 1991 erklærte Estland sin uavhengighet.

  • Innbyggertall: 1,32 mill.

  • Religion: 9,9 % protestanter, 16,2 % ortodokse, 70,8 % ingen eller uspesifisert.

  • Næringsveier: Servicesektoren står for 2/3 av BNP, industrien for 1/3. Jordbruk har blitt mindre viktig. Estland er blant de mest avanserte i Europa innen IT.

  • Levekår: Rikest av de baltiske statene, men merkbar arbeidsledighet og mange innbyggere som fortsatt er fattige.

  • Styresett: Republikk Kilde: www.fn.no

Powered by Cornerstone