Delta/Konfirmasjon/Konfirmasjon 2024

Konfirmasjon på Varhaug Misjonshus - Sentrum Menighet 2024

Sentrum Menighet Varhaug samarbeider med Nærbø bedehus om konfirmasjonsundervisning. Undervisningen og konfirmasjonen er også åpen for andre konfirmanter i regionen, enten som et supplement eller som et fullstendig konfirmantopplegg.

ImF Rogaland har det formelle hovedansvaret, blant annet for det administrative som påmelding etc. Det er full åpenhet for å følge konfirmasjonsundervisningen hos oss, men utføre selve konfirmasjonsdagen lokalt. Dersom det skulle være ønskelig, vil vi være behjelpelige med å utføre selve konfirmasjonen.

Påmelding

Online påmelding for konfirmantåret 23/24 er åpen! Meld deg på her! 

Pris
Pris for undervisningen: 925kr
Dette dekker alt av undervisning og materiell, samt felles undervisnings- og aktivitetsdag i Stavanger.
I tillegg kommer to weekender, en i september og en i mars. Pris på disse er ca. 1000 kr, pluss 300 kr i reise.

Kort om datoer
Undervisningen starter opp med en informasjonssamling for konfirmanter og foreldre den 11./9-23 og en weekend for konfirmantene 22.-24./9-23. Deretter begynner man med samlinger fra 25./9-23 og annenhver mandag i oddetallsuker fram til en avslutningsweekend i slutten av mars . Det blir også en felles konfirmantdag en lørdag i begynnelsen av februar.

Selve konfirmasjonen
Konfirmasjonsdato i 2024 er lørdag 27/4-24 kl. 12.00. Hvis dere ønsker konfirmasjonen i en annen forsamling, men følger vår undervisning, må dette avtales individuelt med det aktuelle bedehus/kirke. Her kan vi være til hjelp dersom det er ønskelig.

Konfirmasjon 2024

Avmelding
Hvis du senere skulle ønske å melde av konfirmanten, kan dette gjøres ved å sende mail til rogaland@imf.no

Informasjon
For å få oppdatert informasjon, bli medlem i  Facbookgruppen: Konfirmant Nærbø Bedehus 23/24

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Annette Sommerseth Auestad (Sentrum Menighet Varhaug) 476 36 941, eller Jakob Kjølvik hvis du har flere spørsmål ang. konfirmantundervisningen på Nærbø bedehus. jkjolvik75@gmail.com / 997 17 631

Powered by Cornerstone